Uvijeti korištenja

Ovim web-mjestom i pripadajućom internetskom trgovinom (u nastavku teksta „Internetska trgovina IGEPA PAKO”) upravlja tvrtka Igepa Pako podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Slovenska vas 4c, 8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenija, matični broj: 5649722000, porezni broj: SI36783706.

1 Uvjeti poslovanja u internetskoj trgovini IGEPA PAKO

Kupnja u internetskoj trgovini IGEPA PAKO moguća je samo za pravne osobe.

Tvrtka Igepa Pako d.o.o. omogućuje dostavu robe u Sloveniju, Hrvatsku i u određene regije sjeverne Italije (Furlanija – Julijska krajina).

Valjana adresa e-pošte za brzu i učinkovitu komunikaciju je: support@pakosignparts.com.


2 Registracija

Kupnja proizvoda u internetskoj trgovini IGEPA PAKO moguća je samo nakon registracije korisničkog računa za upotrebu internetske trgovine IGEPA PAKO na web-mjestu https://hr.pakosignparts.com .

Tijekom registracije korisniku se dodjeljuje korisničko ime koje je isto kao i njegova adresa e-pošte i lozinka. Preporučujemo da lozinka sadrži najmanje 8 znakova, a najučinkovitija je kombinacija velikih i malih slova i najmanje dva broja. Nakon registracije posjetitelj postaje korisnik internetske trgovine IGEPA PAKO i stječe pravo na kupnju. Registracijom kupac potvrđuje da prihvaća opće uvjete poslovanja, koji su objavljeni na ovim stranicama u trenutku narudžbe putem interneta.

Registracijom i izvršenjem svake kupnje registrirani korisnik uvijek tvrtki Igepa Pako d.o.o. jamči da ima sva odgovarajuća ovlaštenja i prava koja su mu potrebna za valjanu registraciju korisničkog računa ili zaključivanje ugovora o kupnji robe na daljinu u ime pravne osobe koju zastupa.

Ako se ugovor o kupnji robe na daljinu sklapa u ime treće strane bez njezinog odobrenja, takav će ugovor za neopravdano zastupanu treću stranu biti obvezujući samo ako ga ona naknadno odobri.

Ako neovlašteno zastupana treća strana ne odobri zaključenje napisanog ugovora u roku koji je u tu svrhu dan trećoj osobi, tvrtka Igepa Pako d.o.o. imat će pravo zahtijevati naknadu štete od osobe koja je neovlašteno zaključila ugovor kao ovlaštena osoba, ako pri zaključenju ovog ugovora tvrtka Igepa Pako d.o.o. nije znala i nije bila dužna znati da takav registrirani korisnik nije imaju odgovarajuće ovlaštenje.


3 Narudžbe i specifikacije

3.1 Predaja i potvrda narudžbe

Kupac u internetskoj trgovini narudžbu može predati tako da željene proizvode doda u košaricu i klikne gumb „Kupi”. Kupoprodajni ugovor između davatelja usluga i kupca smatra se zaključenim tek u trenutku kad davatelj usluga potvrdi narudžbu . Od ovog trenutka sve su cijene i ostali uvjeti fiksni i primjenjuju se i na davatelja usluga i na kupca, osim ako ovim općim uvjetima nije drugačije određeno.

Nakon potvrde narudžbe kupac više ne može odustati od ugovora, osim ako ovim općim uvjetima nije drukčije određeno.

Kupoprodajni ugovor predstavljen je odredbama ovih općih uvjeta i prvom elektroničkom porukom koju prodavatelj šalje kupcu o statusu narudžbe, koja je u elektroničkom obliku pohranjena na poslužitelju poduzeća Igepa Pako d.o.o. i kupcu je dostupan u svakom trenutku na njegovom/njezinom korisničkom profilu internetske trgovine IGEPA PAKO.

3.2 Naručeni predmeti i količine

IGEPA PAKO d.o.o. obavezuje se isporučiti robu u skladu s narudžbom kupca (proizvodi, količine). Ako proizvodi nisu na zalihi ili je zaliha manja od naručene količine, ove se stavke neće moći isporučiti (ili isporučiti u željenim količinama). U slučaju plaćanja unaprijed Pako d.o.o. se obavezuje vratiti kupcu razliku uplaćenog iznosa koji se odnosi na neisporučene artikle.

3.3 Opisi i specifikacije proizvoda

Opisi i specifikacije proizvoda dostupni su na web-mjestu. Igepa Pako d.o.o zadržava pravo na dopunjavanje i/ili ispravljanja opisa. Sastavljeni su prema opisima i specifikacijama proizvođača i pažljivo su predstavljeni, no ne preuzimamo odgovornost za točnost informacija. Također ne možemo jamčiti da su slike objavljenog proizvoda i/ili boje točna reprodukcija izgleda i/ili boja fizičkog proizvoda.

3.4 Ustupanje potraživanja

Kupac ne može prenijeti svoja potraživanja za isporuku robe na drugog bez pristanka prodavača, a prodavač može u bilo kojem trenutku prenijeti svoja potraživanja od kupca na svoje povezane osobe ili bilo koju treću osobu.


4 Cijene, promotivni kodovi, pogodnosti za stalne kupce

4.1 Cijene

Cijene u internetskoj trgovini IGEPA PAKO za Hrvatsku/Sloveniju/Italiju izražene su u EUR, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Cijene proizvoda ne uključuju PDV. Iznos PDV-a prikazuje se pri konačnom obračunu narudžbe.

Cijene su redovne cijene robe i ne uključuju troškove dostave, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Cijene su valjane u trenutku slanja narudžbe.

Cijene proizvoda u internetskoj trgovini IGEPA PAKO podložne su promjenama bez prethodne najave. Unatoč pouzdanoj tehnologiji koja omogućuje redovito i točno ažuriranje cijena proizvoda, može se dogoditi da podaci o cijenama nisu točni. U tom slučaju ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe, tvrtka Igepa Pako d.o.o. obavezna je omogućiti kupcu odustajanje od kupnje.

4.2 Minimalni iznos kupnje

Minimalni iznos kupnje je 20,00 EUR (bez PDV-a). Nije moguće predati narudžbu manje vrijednosti.

4.3 Promotivni kôd

Promotivni kôd može donijeti različite koristi pri kupnji i vremenski je ograničen. Korisnik može primiti aktivni promotivni kôd putem reklamne poruke ili se kôd može objaviti na stranici pojedinog odjeljka u internetskoj trgovini IGEPA PAKO i na našim društvenim platformama.

Promotivni kôd predstavlja skup znakova koje registrirani korisnik upisuje u namjenski okvir u koraku predavanja narudžbe za internetsku kupnju. Popust ili pogodnost će se uzeti u obzir odmah nakon unosa.

4.4 Pogodnosti za stalne kupce

Ako redovito kupujete u internetskoj trgovini IGEPA PAKO, obratite nam se na adresu e-pošte support@pakosignparts.com radi povoljnijih uvjeta kupnje. Nudimo:

 • uključivanje u sustav popusta – razredi s popustima i sustav potrošnje, koji se povećavaju s povećanjem obujma poslovanja s nama
 • mogućnost odgode plaćanja (plaćanja troškova po računima)
 • ostale dodatne pogodnosti i popusti za stalne kupce.

4.5 Zbrajanje popusta

Popusti koji se odnose na rejting-kategorije (rabatna skala) i promotivni popusti uglavnom se ne zbrajaju. Određeni promotivni kodovi omogućavaju zbrajanje popusta – ako je takvo zbrajanje popusta dopušteno, to će biti posebno označeno.


5 Plaćanja

5.1 Načini plaćanja

Internetska trgovina IGEPA PAKO omogućava sljedeće načine plaćanja:

Daljinsko plaćanje kreditnom karticom Mastercard ili Visa:

 • Naručenu robu možete sigurno platiti kreditnom ili debitnom karticom (MasterCard, Visa) pri predaji narudžbe putem interneta. Platitelj mora biti ista osoba ili organizacija koja posjeduje kreditnu karticu.
 • Ako izdavatelj platne kartice odbije autorizirati plaćanje, internetska trgovina IGEPA PAKO neće prihvatiti narudžbu i neće biti odgovorna za kašnjenje u isporuci ili neisporuku. Internetska trgovina IGEPA PAKO nije dužna obavijestiti kupca o razlozima neprihvaćanja narudžbe.
 • Internetska trgovina IGEPA PAKO nije odgovorna ako banka ili izdavatelj debitne/kreditne kartice naplati kupcu dodatnu naknadu za bilo kakvo plaćanje povezano s narudžbom kupca.
 • Smatra se da uplata nije izvršena sve dok internetska trgovina IGEPA PAKO ne primi doznaku.

Plaćanje putem servisa PayPal

Plaćanje unaprijed (po predračunu):

 • Naručenu robu možete platiti putem svoje internetske banke doznačivanjem sredstava na naš TR račun br. HR75 2484 0081 5020 2382 3, otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d.. Plaćanje se vrši na temelju pristigle e-poruke ili predračuna nakon što potvrdite narudžbu. Pri plaćanju obavezno navedite točnu referencu i na taj način nam dopustite da automatski prenesemo podatke o plaćanju u naš informacijski sustav. Rok isporuke započinje od dana primitka sredstava na naš račun. Imajte na umu da izvršavamo primljene narudžbe redoslijedom kojim su uplate primljene na naš račun, tako da se stanje zaliha u trenutku primitka vaše uplate može razlikovati od stanja zaliha u trenutku slanja narudžbe.
 • Pri narudžbi po predračunu morate uplatiti iznos kupnje u roku od 3 radna dana od narudžbe. Nakon tog vremena narudžba se automatski poništava bez naplate dodatnih troškova.

Plaćanje s odgodom (po fakturi) za ugovorne kupce:

 • Kupnju s plaćanjem po fakturi u dogovorenom roku omogućujemo dugoročnim partnerima poduzeća IGEPA PAKO Zagreb d.o.o. i organizacijama javne i lokalne uprave, koji su se pokazali redovnim platišama. Rok plaćanja teče od dana otpreme pošiljke.
 • Prodavač zadržava pravo vlasništva nad robom čak i nakon što je ona već isporučena kupcu, sve dok kupac ne plati cjelokupnu otkupnu cijenu.
 • Ako želite platiti po računu, obratite nam se na support@pakosignparts.com i predstavit ćemo vam sve pogodnosti pojedinačnog ugovora.

6 Postupak obavijesti o kupnji

6.1 Obavijest 1: „Narudžba je prihvaćena”

Kupac nakon podnošenja narudžbe e-poštom dobiva obavijest da je narudžba prihvaćena.

6.2 Obavijest 2: „Narudžba je potvrđena”

Nakon pregleda narudžbe i potvrde plaćanja potvrdit ćemo narudžbu.

6.3 Obavijest 3: „Narudžba je otpremljena”

Internetska trgovina PAKO priprema i šalje artikl u dogovorenom roku i kupca o tome obavještava e-poštom.


7 Otkazivanje narudžbe

Ako kupac mora otkazati narudžbu, treba kontaktirati IGEPA PAKO centar za podršku na adresu e-pošte support@pakosignparts.com. Ako narudžba još nije otpremljena i ako narudžba ne sadrži rezanje predmeta (ploče, profili, folije, cerade), ili ako se rezanje još nije izvršio, narudžbu ćemo stornirati bez naplate troškova.


8 Izdavanje računa

Nakon isporuke naručenih proizvoda poduzeće Pako d.o.o. kupcu šalje račun na adresu e-pošte koju je kupac naveo nakon registracije. Kupac također može pristupiti računu na stranicama svojeg profila u internetskoj trgovini IGEPA PAKO, gdje se pohranjuje povijest prošlih narudžbi, zajedno s računima.

Cijena i svi troškovi koji se odnose na kupnju prikazani su na računu.

Kupac je dužan provjeriti ispravnost podataka na izdanim računima do kraja tekućeg mjeseca. Naknadne reklamacije ne uvažavamo.


9 Prava kupaca

Eventualne zahtjeve pravnih osoba u vezi s robom razmatrat ćemo pojedinačno, uzimajući u obzir sve razloge i okolnosti u najvećoj mogućoj mjeri. Posebno ćemo razmotriti sljedeće slučajeve:

 • neisporuka robe
 • isporuka pogrešnih proizvoda
 • isporuka oštećenih proizvoda
 • isporuka neodgovarajućih proizvoda
 • ako predmet na drugi način odstupa od uzorka ili modela.

Zahtjev se može podnijeti putem internetske trgovine IGEPA PAKO ili putem kontaktne adrese e-pošte: support@pakosignparts.com.

Rok za predaju zahtjeva je 3 radna dana nakon isporuke proizvoda. Po isteku tog vremena predaja zahtjeva više nije moguća, osim u slučaju da je proizvod pokriven jamstvom.

Prodavač obavještava kupca o rješenju zahtjeva putem e-pošte.

U slučaju povrata ili zamjene robe treba upotrebljavati usluge Pošte Slovenije ili dostavne službe poduzeća IGEPA PAKO, i poslati robu na adresu Igepa Pako d.o.o. , Spletna trgovina, Slovenska vas 4c, 8261 Jesenice na Dolenjskem.

9.1 Neisporuka robe

Ako dostavna služba ne isporuči naručene proizvode kupcu, kupac je obavezan odmah obavijestiti prodavača i poslati zahtjev putem obrasca u internetskoj trgovini IGEPA PAKO ili putem kontaktne adrese e-pošte: support@pakosignparts.com.

9.2 Isporuka neodgovarajućih proizvoda (materijalna pogreška)

Kupac je dužan obavijestiti poduzeće Igepa Pako d.o.o. o isporuci neodgovarajućih proizvoda i poslati zahtjev putem obrasca u internetskoj trgovini IGEPA PAKO ili putem kontaktne adrese e-pošte: support@pakosignparts.com. Kupac može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalne pogreške ako je o pogrešci obavijestio internetsku trgovinu IGEPA PAKO u roku od 3 dana od preuzimanja robe. Kupac je dužan iscrpnije opisati pogrešku u obavijesti o pogrešci i omogućiti prodavaču da pregleda proizvod.

Proizvod ima materijalnu pogrešku:

 • ako proizvod nema karakteristike potrebne za njegovu uobičajenu upotrebu ili za stavljanje u promet
 • ako proizvod nema karakteristike potrebne za posebnu upotrebu za koju ga kupac kupuje, a koje su prodavaču bile poznate ili su mu trebale biti poznate
 • ako proizvod nema svojstva i značajke koje su izričito ili prešutno dogovorene ili propisane
 • ako je prodavač isporučio proizvod koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo radi informacije i bio je simbolične prirode.

Prikladnost robe za uobičajenu upotrebu procjenjuje se u usporedbi s uobičajenom robom iste vrste i uzimajući u obzir sve izjave prodavača o karakteristikama robe koje je dao prodavač ili proizvođač, posebice putem oglašavanja, prezentacije proizvoda ili naznaka na samoj robi.

U slučaju da proizvod odstupa od uzorka ili modela, prikladnost proizvoda provjerava se u usporedbi s drugim, besprijekornim proizvodom iste vrste, kao i s izjavama proizvođača ili izjavama na samom proizvodu.

Neznatna materijalna pogreška ne uzima se u obzir.

Ako se ispostavi da je prodavač kupcu isporučio neodgovarajući proizvod, obavezan je zamijeniti proizvod o svom trošku. Kupac je dužan vratiti neodgovarajući proizvod prodavaču u neoštećenom stanju i u nepromijenjenoj količini, osim ako je predmet uništen, oštećen, izgubljen ili ako se je njegova količina smanjila, a da za to nije bio kriv kupac. U slučaju da kupac vrati oštećeni proizvod, nema pravo na zamjenu.

Kupac ne može upotrebljavati navodno neodgovarajuće proizvode, u protivnom gubi prava proizišla iz materijalne pogreške. Nakon preuzimanja kupac može pregledati i isprobati proizvode samo u onoj mjeri u kojoj je to primjereno i potrebno za utvrđivanje stvarnog stanja. Isprobavanje proizvoda koje odstupa od gore opisanog smatra se upotrebom proizvoda, što znači da kupac time gubi prava koja proizlaze iz materijalne pogreške.

9.3 Djelomične isporuke

IGEPA PAKO d.o.o. obavezuje se isporučiti robu u skladu s narudžbom kupca (proizvodi, količine). Ako proizvodi nisu na zalihi ili je zaliha manja od naručene količine, ove se stavke neće moći isporučiti (ili isporučiti u željenim količinama). U slučaju plaćanja unaprijed Igepa Pako d.o.o. se obavezuje vratiti kupcu razliku uplaćenog iznosa koja se odnosi na neisporučene artikle bez naplate kamate.

9.4 Povrat novca

Povrat primljenih sredstava bit će izvršen u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 30 dana od odobrenja reklamacije. Kako bismo osigurali sigurnost, točnost i pravodobnost povrata sredstava i osigurali evidenciju o uplatama, plaćena sredstva se vraćaju kupcu na isti račun s kojega smo primili uplatu (PayPal, kreditna kartica ili transakcijski račun kupca). Povrat novca u gotovini nije moguć.

9.5. Jamstvo

Pri kupnji proizvoda za koje je obvezno izdavanje jamstva za besprijekoran rad robe ili pri kupnji proizvoda za koje proizvođač proizvoda daje dobrovoljno jamstvo, tvrtka Igepa Pako d.o.o. kupcu će uvijek dostaviti jamstveni list i upute za sastavljanje i/ili upotrebu proizvoda. Tvrtka Igepa Pako d.o.o. također osigurava besplatno otklanjanje nedostataka na robi tijekom jamstvenog razdoblja, a najkasnije u roku od 45 dana, ako proizvodi ne rade besprijekorno ili nemaju svojstva navedena u jamstvenom listu ili reklamnoj poruci.

Pri ostvarenju jamstvenih prava primjenjuju se jamstveni uvjeti navedeni na jamstvenoj kartici koja se isporučuje uz proizvod s jamstvom. Jamstvo kupac dokazuje jamstvenom karticom, računom i drugim dokumentima navedenima na računu.

Općenito, baterije koje se ne mogu puniti, žarulje, osigurači, elektroničke komponente i druga potrošna roba ne ubrajaju se u robu za koju je proizvođač dužan jamčiti besprijekoran rad.

Pravo na povrat kupljenih proizvoda u slučaju jamstva definirano je odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača.


10 Pravo davatelja usluga na odustajanje od ugovora

Davatelj usluga zadržava pravo iznimno (u cijelosti ili djelomično) odustati od izvršenja ugovora u sljedećim slučajevima:

 • ako naručene robe više nema na zalihama (računalni sustavi automatski provjeravaju zalihe nekoliko puta dnevno, ali iznimno se može dogoditi da se zalihe u međuvremenu potroše)
 • ako utvrdi povećan rizik od neispunjavanja obveza od strane kupca, posebno ako nije bilo moguće teretiti kupčevu platnu karticu ili kupovna cijena nije plaćena po dospijeću
 • ako narudžba ne sadrži sve podatke koji su potrebni za izvršenje narudžbe
 • ako dođe do bitne pogreške prodavača (članak 46. OZ-a). Bitna pogreška je pogreška koja se odnosi na bitne karakteristike predmeta, na osobu s kojom je sklopljen ugovor, kad je sklopljen u odnosu na tu osobu, ili na okolnosti koje se smatraju odlučujućim u uobičajenom prometu ili prema namjeni strana, jer u protivnom strana koja je odgovorna za pogrešku ne bi zaključila ugovor s takvim sadržajem. To uključuje i očite pogreške u cijeni.
 • ako Igepa Pako d.o.o. dobije obavijest od nadležnog javnog tijela ili pružatelja usluga platnog prometa ili načina plaćanja o zloupotrebi bankovne kartice ili o bilo kojoj drugoj zloupotrebi ili postojanju kaznenog djela,
 • ako je iz prošlih odnosa tvrtke Igepa Pako d.o.o. i kupca moguće zaključiti da će kupac zloupotrijebiti svoja jamstvena ili druga prava;
 • ako za kupca otkriveno da je započeo ili postojao stečajni postupak ili drugi postupak likvidacije koji bi mogao otežati izvršenje plaćanja;

U svim takvim i sličnim slučajevima davatelj usluga obavezan je odmah obavijestiti kupca putem e-pošte o odustajanju od ugovora.


11 Dostava

11.1 Dostava robe sa zaliha

Vrijeme isporuke ovisi o vrsti robe, načinu isporuke robe i vremenu narudžbe.

Sve narudžbe prihvaćene do 14 sati radnim danima, koje ne uključuju dodatnu obradu naručene robe (npr. rezanje ploča, profila itd.), dostavljaju se istog dana. Za narudžbe predane nakon 14 sati smatra se da su pristigle u 7 sati ujutro prvog sljedećeg radnog dana.

Ako je roba koju je kupac naručio na zalihama, obično se isporučuje sljedeći radni dan nakon isporuke za regiju Sloveniju i unutar 2 radna dana nakon isporuke za Hrvatsku.

Davatelj usluga će se truditi da robu isporuči kupcu u definiranim rokovima, no nije odgovoran za kašnjenja pri isporuci uzrokovana okolnostima na strani dostavne službe ili zbog više sile.

U slučaju da kupac zahtijeva dodatnu obradu robe (to uključuje rezanje ploča, rezanje profila, rezanje cerada i drugih materijala), rok isporuke može se produžiti, no obično ne više od 1 radnog dana.

Ako narudžba sadrži više proizvoda koji se razlikuju u vremenu isporuke, Igepa Pako d.o.o. zadržava pravo na sukcesivnu isporuku robe (u nekoliko pošiljaka). Pri tome se kupcu ne naplaćuju mogući troškovi veće cijene poštarine.

11.2 Načini dostave

Dostava se vrši vlastitim dostavnim kapacitetima ili preko ugovornih partnera prodavača, što je za Sloveniju Pošta Slovenije. Pošiljke koje zbog svojih dimenzija ili težine prelaze ograničenja ugovornih dostavnih službi uvijek isporučujemo u vlastitim dostavnim vozilima. Što se tiče ostalih pošiljaka, poduzeće Igepa Pako d.o.o. zadržava pravo prosuditi i odabrati najprikladniji način dostave ili čak odabrati drugu dostavnu službu, ako će na taj način biti u mogućnosti kvalitetnije ispuniti narudžbu.

11.3 Adrese za dostavu

Pri slanju narudžbe kupac odabire adresu za dostavu, pod uvjetom da je adresa u istoj državi. Ako kupac izuzetno želi isporuku u inozemstvo, trebao bi nam se obratiti kako bismo provjerili je li za određeni slučaj moguća dostava na željenu adresu.

U slučaju da u trenutku isporuke nitko nije na adresi, dostavljač ostavlja obavijest o pristigloj pošiljci odnosno o pokušaju isporuke robe.

11.4 Troškovi dostave

Trošak dostave ovisi o težini pošiljke i vrijednosti robe.


12 Sigurnost

12.1 Sigurnost kupnje u internetskoj trgovini PAKO

Cjelokupno okruženje internetske trgovine IGEPA PAKO zaštićeno je od zloupotrebe platnih kartica, osobnih podataka i drugih zloupotreba. Komunikacija se odvija po sigurnom SSL protokolu koji šifrira podatke koji se prenose u komunikaciji i na taj način sprečava zloupotrebu osobnih podataka.

Autorizacije kreditnih kartica obavljaju se u stvarnom vremenu putem sigurne veze s trenutnom provjerom podataka u bankama. Podaci o kartici ne bilježe se na poslužitelju davatelja usluga.

12.2 Zaštita osobnih podataka

Sve o zaštiti osobnih podataka pročitajte u našim pravilima o zaštiti privatnosti.

12.3 Ukidanje korisničkog računa

Ako želite ukinuti korisnički račun, pošaljite nam poruku na adresu e-pošte: support@pakosignparts.com.

U poruci treba obavezno navesti sljedeće podatke:

 • U temi poruke:
  • Ukidanje korisničkog računa
 • U sadržaju narudžbe:
  • ime i prezime korisnika
  • adresu elektronske pošte
  • podaci o poduzeću: naziv poduzeća i IGEPA PAKO broj kupca

Zahtjev za ukidanje korisničkog računa mora poslati zakonski zastupnik, u protivnom ga poduzeće IGEPA PAKO d.o.o. nije dužno razmotriti. O ukidanju ćemo vas obavijestiti putem e-pošte.

12.4 Zaštita prava industrijskog vlasništva

Zaštitni znakovi i logotipi IGEPA PAKO prikazani na stranicama registrirani su zaštitni znakovi. Ništa što se nalazi na ovim stranicama ne može se tumačiti kao davanje bilo kakvog prava na bilo kakvu upotrebu ili izmjenu navedenih zaštitnih znakova i logotipa, a njihova upotreba ili izmjena bez prethodnog pismenog pristanka davatelja usluga je zabranjena.


13 Ograničenje odgovornosti

Prodavač nije odgovoran ako kupac slijedi bilo koji savjet ili preporuku koju su zaposlenici ili zastupnici poduzeća dali kupcu ili njegovim zaposlenicima ili agentima u vezi sa skladištenjem ili upotrebom robe koja nije objavljena na internetskim stranicama ili je prodavač nije izričito potvrdio u pisanom obliku. Slijedeći takve preporuke kupac djeluje u potpunosti na vlastiti rizik i stoga, ako zakonom nije drugačije određeno, prodavač nije odgovoran za takve savjete ili preporuke koje nisu objavljene ili potvrđene.

Davatelj usluga nije dužan kontrolirati ili pohranjivati podatke koji su poslani ili spremljeni ili aktivno istraživati okolnosti koje ukazuju na nezakonitost podataka koje je dao kupac.

Davatelj usluga je obavezan obavijestiti sva nadležna tijela, na njihov zahtjev u roku od tri dana od primitka zahtjeva, o podacima na temelju kojih se kupac može identificirati (ime i prezime, adresa, tvrtka, adresa e-pošte). Navedene podatke davatelj usluga mora priopćiti radi otkrivanja i sprečavanja kaznenih djela na temelju sudskog naloga i bez sudskog naloga, ako to predviđa zakon za pojedine sektore.

Davatelj se obavezuje nastojati postići cjelovitost i točnost podataka, ali nije odgovoran za bilo kakve pogreške ili netočnosti u sadržaju ove internetske stranice.

Ako davatelj usluga nije u mogućnosti ispraviti podatke na web-mjestu zbog brzih promjena karakteristika robe iz ponude, rokova isporuke ili cijena, dužan je obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti mu da odustane od narudžbe ili zamijeni naručenu robu.

Iako davatelj usluga pokušava pružiti točne fotografije proizvoda za prodaju, sve se fotografije smatraju simboličnim i ne jamče karakteristike proizvoda.


14 Pritužbe i sporovi

U slučaju problema kupac može uputiti pritužbu prodavaču putem e-pošte na adresu support@pakosignparts.com. Pritužba nije namijenjena ostvarivanju prava kupca koja proizlaze iz materijalnih pogrešaka. Postupak rješavanja pritužbi brz je i povjerljiv.

Eventualne spore strane će rješavati sporazumno. Ako strane nisu u mogućnosti postići dogovor, sporove će rješavati nadležni sud u Ljubljani, prema slovenskom zakonu.


15. IZMJENA OVIH OPĆIH UVJETA

Pri uvođenju dodatnih usluga i tehnologija, nastanku novih okolnosti i svim ostalim mogućim slučajevima koji tome pridonose, tvrtka Igepa Pako d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta. Ako se ovi opći uvjeti promijene, tvrtka će učiniti sve što je u njenoj moći da o tome obavijesti korisnike ili kupce putem uobičajenih elektroničkih komunikacijskih kanala ili putem obavijesti koja će biti objavljena na internetskoj trgovini Igepa Pako.

Objava gornje obavijesti i činjenica da je kupac uputio novu narudžbu nakon izmjene ovih općih uvjeta predstavlja pristanak kupca na odgovarajuće izmjene ovih općih uvjeta.

Ako se kupac ne slaže s izmjenom ovih općih uvjeta, dužan je tvrtku obavijestiti najkasnije do podnošenja nove narudžbe prema izmijenjenim općim uvjetima, pri čemu Igepa Pako d.o.o. ima pravo odbiti poslovanje s takvim kupcem ili odustati od ugovora unutar roka koji je prethodno dogovoren s kupcem.

Na podstranici https://hr.pakosignparts.com/opci-uvjeti internetske trgovine Igepa Pako uvijek će biti objavljeni samo oni opći uvjeti koji su u tom trenutku na snazi.


16 Valjanost

Prodavača i kupca obvezuju opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje (slanja mrežne narudžbe). Svi ostali ili drugačiji ugovori između kupca i prodavača moraju biti dogovoreni i potvrđeni u pisanom obliku ili putem e-pošte, u protivnom nisu valjani (npr. dogovor u SMS poruci ne smatra se valjanim).

Tijekom slanja narudžbe kupac se svaki put posebno upozorava na opće uvjete poslovanja i posebno prije narudžbe potvrđuje da je upoznat/a s njima.

Ovi opći uvjeti poslovanja stupili su na snagu 15.9.2021. Pružatelj zadržava pravo izmjene uvjeta poslovanja u skladu s gore navedenim.